علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند


تاریخ :اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و مذهب
تصویر ندارد

علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختندسه شخصیت سید مرتضی، شیخ مفید و خواجه نصیر طوسی خیلی بزرگوار بوده‌اند و تقریبا به مذهب حیات دادند؛ بلکه شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را این‌ها ریخته‌اند. علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند سه شخصیت سید مرتضی، …