حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان


تاریخ :مرداد ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :جوانان و دین
تصویر ندارد

حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجواناین نوع ازدواج که در برخی مناطق ایران مرسوم شده است، شباهت هایی با ازدواج رسمی دارد و با شرایطی صورت می گیرد. حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان این نوع ازدواج که در برخی مناطق ایران مرسوم شده است، شباهت هایی با ازدواج رسمی دارد و با شرایطی صورت …