طریقه و زمان خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)


تاریخ :مهر ۲۹, ۱۳۹۹ | نویسنده : asaran | موضوع :نماز

طریقه و زمان خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)   یک نفر می تواند چند مرتبه، نماز شب اول قبر را به قصد اهداء ثواب به جا آورد همه چیز درباره نماز شب اول قبر نماز شب اول قبر یا نماز لَیلَهُ الدّفن، از نمازهای مستحبی است. این نماز را، که نماز هدیه …