طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند


تاریخ :آذر ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادندسه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند. طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند.طرفداران …