نظر آیت‌الله جوادی‌آملی به فیلم محمد رسول الله (ص)


تاریخ :فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

نظر آیت‌الله جوادی‌آملی به فیلم محمد رسول الله (ص)فیلم محمد رسول‌الله (ص)، پاسخی محکم به شبهات و تحریفات مطرح شده توسط سلمان رشدی و امثال اوست نظر آیت‌الله جوادی‌آملی به فیلم محمد رسول الله (ص) فیلم محمد رسول‌الله (ص)، پاسخی محکم به شبهات و تحریفات مطرح شده توسط سلمان رشدی و امثال اوستنظر آیت‌الله جوادی‌آملی …