اخراج «شیخ فرخ سکالش فر» به اتهام اظهارات ضدهمجنسگرایی


تاریخ :خرداد ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اخراج «شیخ فرخ سکالش فر» به اتهام اظهارات ضدهمجنسگراییالجزیره از اخراج شیخ فرخ سکالش فر از استرالیا خبر داده است. گفته می شود سخنان این روحانی علیه همجنسگرایان باعث شده تا دولت استرالیا در مدت زمان ویزای اقامت وی در این کشور تجدید نظر کند. اخراج «شیخ فرخ سکالش فر» به اتهام اظهارات ضدهمجنسگرایی الجزیره …