کتاب نقد دیدگاههای محسن کدیور منتشر شد


تاریخ :بهمن ۸, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پژوهش پیشِ رو، نقد و بررسی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه»، اثر محسن کدیور است. تکنولوژی جدید ابزار رسانه