عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد


تاریخ :خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شدفیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و در برابر او تمام کارهایمان را مخلصا لله انجام دهیم. عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد فیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و …