چرا شیعه سجده بر تربت سیّدالشهداء را مستحب مى داند؟


تاریخ :اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چرا شیعه سجده بر تربت سیّدالشهداء را مستحب مى داند؟حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره شیعه و سجده بر تربت سیّدالشهداء(ع) پاسخ گفته است. چرا شیعه سجده بر تربت سیّدالشهداء را مستحب مى داند؟ حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره شیعه و سجده بر تربت سیّدالشهداء(ع) پاسخ گفته است.چرا شیعه سجده …