تروریسم پنهان زیر حجاب زنان


تاریخ :اسفند ۵, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وبسایت کوآرتز با طرح ادعاهایی بی اساس و مضحک، حجاب مسلمانان زن سراسر جهان را به “تروریسم پنهان” نسبت داد. خرید غذا باران فیلم