پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعه


تاریخ :مرداد ۱۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعهدبیر کل و رهبر حزب وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعه دبیر کل و رهبر حزب وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعه