روزگار بخل‌ورزی سرمایه‌داران


تاریخ :بهمن ۱, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مردم را روزگارى دشوار در پيش است كه توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، در صورتى كه به بخل ورزى فرمان داده نشد. فانتزی