رسانه و دین‌داری در میان جوانان


تاریخ :دی ۲۵, ۱۳۹۴ | نویسنده : ins2012 | موضوع :جوانان و دین
تصویر ندارد

دین در گسترة عمر آدمی تأثیرات عمیق و شگرفی،‌ بر جوامع بشری و به‌خصوص پیروان خود داشته است؛ ‌بدین سبب در بررسی مسائل اجتماعی و انسانی،‌ نادیده گرفتن عامل دین،‌ به هر علتی که باشد، ‌بی­شک نوعی مخالفت با حقایق تاریخی تلقی خواهد شد. با توجه به اهمیت دین‌داری از یک سو و از سویی …