دشمنی رسانه وهابی با حکومت‌های شیعی +فیلم


تاریخ :خرداد ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دشمنی رسانه وهابی با حکومت‌های شیعی +فیلمشبکه های وهابی به مبارزه با ایران و همه حکومت های شیعی در جهان می پردازند و با سیاه نمایی از شیوه حکومتداری و سیاسیت های پیش‌برنده این حکومت ها، به خیال خود در حال مبارزه با شکل گیری قرائت صحیح از اسلام می باشند. دشمنی رسانه وهابی با …