رئیس جمهور فلسطین یک روز عزای عمومی اعلام کرد


تاریخ :اسفند ۲۸, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به احترام قربانیان واژگونی اتوبوس حامل عمره گذاران فلسطین در مرز های عربستان و اردن یک روز عزای عمومی اعلام کرد. استخدام اخبار کارگران