تصویر ندارد

گفت‌و‌گوی دینی اسلام و مسیحیت به تلویزیون ارمنستان راه پیدا کردمیزگرد گفت‌و‌گوی دینی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان در شبکه تلویزیونی «شوقاکات» این کشور برگزار شد. گفت‌و‌گوی دینی اسلام و مسیحیت به تلویزیون ارمنستان راه پیدا کرد میزگرد گفت‌و‌گوی دینی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان در شبکه تلویزیونی «شوقاکات» این کشور …