انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام


تاریخ :فروردین ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمامماموران رژیم سعودی، آیت الله راضی از روحانیون برجسته عربستان را به زندان شهر “دمام” منتقل کردند. انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام ماموران رژیم سعودی، آیت الله راضی از روحانیون برجسته عربستان را به زندان شهر “دمام” منتقل کردند.انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان …