درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)


تاریخ :فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دسته‌بندی نشده
تصویر ندارد

درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)تواضع درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد. درجات تواضع در کلام امام رضا(ع) تواضع درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود …