چرا باید درباره آخرت تفکر کنیم؟


تاریخ :تیر ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چرا باید درباره آخرت تفکر کنیم؟آیت الله مصباح یزدی گفت: محبت دنیا عامل لغزش و سقوط انسان است. برای آن که محبت دنیا ما را فریب ندهد، باید ویژگی‌ها و اهمیت آخرت را درک کنیم. چرا باید درباره آخرت تفکر کنیم؟ آیت الله مصباح یزدی گفت: محبت دنیا عامل لغزش و سقوط انسان است. برای …