تصویر ندارد

واقعیت‌هایی تأمل‌برانگیز درباره حجاب از نگاه نشریه آمریکاییهفته‌نامه «نیوزویک» آمریکا به بهانه حضور بانوان مسلمان در رقابت‌های ورزشی المپیک با انتشار مقاله‌ای در این رابطه نوشت: پنج واقعیت در مورد حجاب وجود دارد که باید مورد توجه جامعه قرار بگیرد. واقعیت‌هایی تأمل‌برانگیز درباره حجاب از نگاه نشریه آمریکایی هفته‌نامه «نیوزویک» آمریکا به بهانه حضور بانوان …