امام جواد(ع) رهبر مخفیانه قیام‌های مردمی بود


تاریخ :مرداد ۳۱, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

امام جواد(ع) رهبر مخفیانه قیام‌های مردمی بودرئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کار دیگری که امام جواد (ع) انجام می دادند رهبری مخفیانه قیام های مردمی بود. امام جواد(ع) رهبر مخفیانه قیام‌های مردمی بود رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کار دیگری که امام جواد (ع) انجام می دادند …