آیا تفأل و فال بد زدن برای دیگران صحیح است؟


تاریخ :آذر ۲۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیا تفأل و فال بد زدن برای دیگران صحیح است؟خرافات عبارت است از: «وحشت غیرمنطقی یا ترس از یک چیز ناشناخته، مرموز و خیالی، با یک عقیده، تردید، یا عادت و امثال آن که پایه آن ترس یا جهل است» آیا تفأل و فال بد زدن برای دیگران صحیح است؟ خرافات عبارت است از: «وحشت …