تصویر ندارد

واکنش شیعیان عربستان به سفر شاه سعودی به این منطقه +تصاویرمردم العوامیه شاه عربستان را خائن حرمین و شجره ملعونه، آل صهیون، قاتل کودکان یمن، خادم آمریکا و اسرائیل عنوان کرده و اعلام کردند که از او استقبال نخواهند کرد. واکنش شیعیان عربستان به سفر شاه سعودی به این منطقه +تصاویر مردم العوامیه شاه عربستان …