آیا ابروی تاتو شده را باید از نامحرم بپوشانیم؟


تاریخ :آذر ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیا ابروی تاتو شده را باید از نامحرم بپوشانیم؟عمل تاتو برای شخصی كه آن را انجام می دهد و نیز برای شخصی كه تاتو بر روی او انجام می گیرد؛ چه حكمی دارد؟ آیا ابروی تاتو شده را باید از نامحرم بپوشانیم؟ عمل تاتو برای شخصی كه آن را انجام می دهد و نیز برای …