از دورویی به خدا پناه ببریم


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

از دورویی به خدا پناه ببریمامیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند. از دورویی به خدا پناه ببریم امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند.از دورویی به خدا پناه ببریم دانلود سرا