چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!


تاریخ :خرداد ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!در میان ملائک بی شمار الهی، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه خداوند دارای جایگاه خاصی می باشند که در زبان حکما و فلاسفه ی الهی از آن ها تعبیر رئوس ملائکه شده است. چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می …