ای کاش ناراحتی ام را بروز می دادم!


تاریخ :اسفند ۱۴, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ای كاش آن روز در حمام به او پرخاش كرده و ناراحتی خود را بروز می دادم تا گرفتار نمی شد مرجع سلامتی خبرگذاری خوزستان