افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی در ایتالیا


تاریخ :خرداد ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و فرهنگ
تصویر ندارد

افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی در ایتالیاگروه بین‌الملل: مؤسسه خیریه قطر مرکز فرهنگی ـ اسلامی «سلمان بن‌جاسم» را در شهر «سارونو» در شمال غربی ایتالیا افتتاح کرد. افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی در ایتالیا گروه بین‌الملل: مؤسسه خیریه قطر مرکز فرهنگی ـ اسلامی «سلمان بن‌جاسم» را در شهر «سارونو» در شمال غربی ایتالیا افتتاح کرد.افتتاح مرکز فرهنگی …