در ایام نوروز برخورد با نامحرم چگونه باشد؟


تاریخ :اسفند ۲۸, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

بدون شک میان ایام نوروز و سایر ایام سال در برخی محدودیت هایی که خداوند برای صلاح و آرامش ما وضع کرده، هیچ تفاوتی وجود ندارد و باید به این اصول دقت نمود. bluray movie download قدیر نیوز