۲۱پند برای زندگی از امیرالمؤمنین(ع)


تاریخ :اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :دین و زندگی
تصویر ندارد

امام علی(ع) به مالک اشتر فرمود: ای مالک! این سخنان را از من بخاطر سپار و نگه دار… میهن دانلود اندروید