واکنش آیت الله بهبهانی به شیک پوشی عروسش!


تاریخ :اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

واکنش آیت الله بهبهانی به شیک پوشی عروسش!بدانيد زندگى دنيا، در حقيقت، بازىچه، سرگرمى، زینت و فخرفروشىِ شما به يكديگر است. واکنش آیت الله بهبهانی به شیک پوشی عروسش! بدانيد زندگى دنيا، در حقيقت، بازىچه، سرگرمى، زینت و فخرفروشىِ شما به يكديگر است.واکنش آیت الله بهبهانی به شیک پوشی عروسش! آپدیت نود ۳۲ نسخه ۷ …