آیت الله بهجت و توصیه به مشارکت در امور خیر


تاریخ :اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیت الله بهجت و توصیه به مشارکت در امور خیرخوب است انسان در هر کار خیری که پیش می‌آید و می‌تواند آن را انجام دهد، فرصت را مغتنم بشمارد و خود را از آن محروم ننماید. آیت الله بهجت و توصیه به مشارکت در امور خیر خوب است انسان در هر کار خیری که پیش …