خادم افتخاری مساجد را فرهنگ سازی کنیم


تاریخ :بهمن ۱۹, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :دین و فرهنگ
تصویر ندارد

ایشان با تاکید بر خدمت تمام وقت خادمین در مسجد گفت: خادم افتخاری مساجد را باب کنیم. مرکز فیلم افق