فضیلت و اعمال شب اول ماه مبارک رجب


تاریخ :فروردین ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فضیلت و اعمال شب اول ماه مبارک رجبحضرت آیت الله العظمی میرزا جوا آقا ملکی تبریزی در بخشی از کتاب المراقبات به شرح فضیلت ماه رجب پرداخته است. فضیلت و اعمال شب اول ماه مبارک رجب حضرت آیت الله العظمی میرزا جوا آقا ملکی تبریزی در بخشی از کتاب المراقبات به شرح فضیلت ماه رجب …