وقایع و اعمال ماه ربیع الثّانى


تاریخ :دی ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وقایع و اعمال ماه ربیع الثّانىدر روایات اسلامى و کتب دعا، اعمال زیادى براى این ماه ذکر نشده، فقط مرحوم سیّد بن طاووس، براى روز اوّل دعایى را ذکر کرده که در کتاب اقبال آمده است . وقایع و اعمال ماه ربیع الثّانى در روایات اسلامى و کتب دعا، اعمال زیادى براى این ماه ذکر …