اظهارات شنیدنی تازه مسلمان فرانسوی در قم


تاریخ :دی ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اظهارات شنیدنی تازه مسلمان فرانسوی در قمصلح در ایران را دوست داشتم بخاطر همین به ایران آمدم در حالی که در کشور فرانسه همه فکر می کنند که ایران کشور تروریستی هست ولی من اینگونه فکر نمی کردم. اظهارات شنیدنی تازه مسلمان فرانسوی در قم صلح در ایران را دوست داشتم بخاطر همین به ایران …