حجاب خدا نمایی است


تاریخ :مرداد ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حجاب خدا نمایی استحجاب به این خاطر نیز هست که مردان حيا كنند و پشت پرده‌ي چشم‌هايشان فكر نكنند كه زنان، عروسك خيمه‌شب‌بازي و ابزار برای رسیدن به هوس ها هستند و هر رفتار زننده و گستاخانه‌اي كه خواستند مي‌توانند در مقابل آنها بكنند. حجاب خدا نمایی است حجاب به این خاطر نیز هست که …

تصویر ندارد

ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر استده گروه از امت من در قیامت مورد غضب خدا واقع شوند و به دوزخ درآیند. ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است ده گروه از امت من در قیامت مورد …

ادامه نوشته | پیوند پایدار | دیدگاه‌ها برای ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است بسته هستند
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,