الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند


تاریخ :خرداد ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کنددانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد. الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند دانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد.الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند …