اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن


تاریخ :دی ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردنشرکت هواپیمایی «دلتا ایر لاینز» آمریکا، بار دیگر دو مسافر مسلمان را به دلیل اعتراض سایر مسافران از هواپیما اخراج کرد. اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن شرکت هواپیمایی «دلتا ایر لاینز» آمریکا، بار دیگر دو مسافر مسلمان را به دلیل اعتراض سایر مسافران …