پس از مدتها مسلمانان آتن صاحب مسجد می شوند +عکس


تاریخ :مرداد ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پس از مدتها مسلمانان آتن صاحب مسجد می شوند +عکسپس از دهه‌ها اعتراض، یونان آخرین گام‌های خود را به سمت تصویب ساخت اولین مسجد رسمی در آتن برمی‌دارد. پس از مدتها مسلمانان آتن صاحب مسجد می شوند +عکس پس از دهه‌ها اعتراض، یونان آخرین گام‌های خود را به سمت تصویب ساخت اولین مسجد رسمی در …

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوندپیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه داران از آن وارد مى‌شوند را معرفی کردند. روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه …