روحانی آچار به دست محله شوش/عکس


تاریخ :فروردین ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

روحانی آچار به دست محله شوش/عکسبرقكاري ماهر و ميان اهالي به حرفه‌اش شناخته شده است. كمتر كسي از اهالي براي تعميرات برقي به او مراجعه نكرده است. به قول خودش بيشتر دلي كار مي‌كند؛ براي آنكه كار مردم را راه بيندازد. روحانی آچار به دست محله شوش/عکس برقكاري ماهر و ميان اهالي به حرفه‌اش شناخته …