درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمان


تاریخ :مرداد ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمانانجمن‌های قضات در آلمان خواستار ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های این کشور شدند. درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمان انجمن‌های قضات در آلمان خواستار ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های این کشور شدند.درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمان