شهردار آلمان برای ساخت مسجد زمین اهدا کرد


تاریخ :خرداد ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شهردار آلمان برای ساخت مسجد زمین اهدا کردشهردار شهر«مانهایم» آلمان به دو انجمن اسلامی این شهر، دو قطعه زمین رایگان برای ساخت مساجد اهدا می کند. شهردار آلمان برای ساخت مسجد زمین اهدا کرد شهردار شهر«مانهایم» آلمان به دو انجمن اسلامی این شهر، دو قطعه زمین رایگان برای ساخت مساجد اهدا می کند.شهردار آلمان برای …