تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند


تاریخ :خرداد ۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستندکار خائنان و توطئه گران عربی به جایی رسیده که مقاومت را تروریست می خوانند و دست به تحریم آن می زنند تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند کار خائنان و توطئه گران عربی به جایی رسیده که مقاومت را تروریست می خوانند و دست به تحریم آن …