آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سود گرفت؟


تاریخ :مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سود گرفت؟حضرت آیت الله مکارم شیرازی به چند استفتاء دربارۀ: «ماهیت فقهی جوایز بانکی»، «حکم واریز پول برای قرعه کشی بانک»، «گرفتن پول کمتر در قبال موجودی کارت های خرید» و… پاسخ گفتند. آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سود گرفت؟ حضرت آیت الله مکارم …