گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا


تاریخ :اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکابرادر بزرگتر «ایرام جعفری»، 39 ساله بود که پس از ترک مطبش در پاکستان در سال 2001 کشته شد. گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا برادر بزرگتر «ایرام جعفری»، 39 ساله بود که پس از ترک مطبش در پاکستان در سال 2001 کشته شد.گردهمایی زنان شعیه و سنی …