دستگیری مجرمی که میخواست مسجدی را به آتش بکشد!


تاریخ :مرداد ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دستگیری مجرمی که میخواست مسجدی را به آتش بکشد!یکی از اهالی ماساچوست که تهدید کرده بود قصد آتش زدن مسجد بوستون را دارد دستگیر و متهم شناخته شد. دستگیری مجرمی که میخواست مسجدی را به آتش بکشد! یکی از اهالی ماساچوست که تهدید کرده بود قصد آتش زدن مسجد بوستون را دارد دستگیر و متهم …