تصویر ندارد

مسلمانان فرانسه خطرات افراط‌گرایی را بیشتر لمس می کنندمسلمانان فرانسه پیش‌تر به دور از توجهات در کنار سایر شهروندان در این کشور سکولار زندگی می‌کردند؛ اما اکنون مجبور هستند که سخن بگویند و نقش پر‌ رنگ‌تری برای مقابله با تهدید افراط‌گرایان داشته باشند. مسلمانان فرانسه خطرات افراط‌گرایی را بیشتر لمس می کنند مسلمانان فرانسه پیش‌تر …

مسئولین مُرفه مردم را جهنمی می کنند


تاریخ :مرداد ۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مسئولین مُرفه مردم را جهنمی می کننداستادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث قم: طبق آیات قرآن جامعه‎ای که مسئولین حکومتی آن جزو مترفین و خوش‎گذرانان باشند، محکوم به عذاب است. مسئولین مُرفه مردم را جهنمی می کنند استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث قم: طبق آیات قرآن جامعه‎ای که مسئولین حکومتی آن جزو مترفین و خوش‎گذرانان باشند، …