مراسم یادبود کشیش فرانسوی با حضور مسلمانان


تاریخ :مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مراسم یادبود کشیش فرانسوی با حضور مسلمانانجامعه کاتولیک فرانسه از مسلمانان این کشور برای حضور در مراسم یادبود کشیش مقتول به دست داعش، دعوت به عمل آورد. مراسم یادبود کشیش فرانسوی با حضور مسلمانان جامعه کاتولیک فرانسه از مسلمانان این کشور برای حضور در مراسم یادبود کشیش مقتول به دست داعش، دعوت به عمل آورد.مراسم …