داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کرد


تاریخ :مرداد ۱۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کردگروه تروریستی تکفیری داعش رهبر جدید بوکوحرام را که در غرب آفریقا فعالیت دارد، منصوب کرد. داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کرد گروه تروریستی تکفیری داعش رهبر جدید بوکوحرام را که در غرب آفریقا فعالیت دارد، منصوب کرد.داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کرد ۹۰ورزشی